Action Energy

Action Energy - wiemy wszystko o Klimatyzacji

Produkty

Serwis

OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY Z INSTALATORAMI PRZY OBSŁUDZE ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczane Państwu urządzenia były wolne od wad, należycie zabezpieczone i kompletnie wyposażone, a kompetentny i zaangażowany personel pozwalała na szybką i efektywną realizację zgłoszeń serwisowych. W tym celu AE utrzymuje w sposób ciągły obszerny stan magazynowy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Poniższe regulacje mają charakter dobrowolnych dobrych praktyk AE i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako zmiana lub uszczuplenie uprawnień nabywców wynikających z gwarancji udzielonych przez AE ani praw wynikających z rękojmi sprzedaży udzielanej przez bezpośredniego sprzedawcę urządzenia.

Zgłoszenia awarii występującej w okresie gwarancyjnym należy dokonać za pośrednictwem serwisu, który wykonywał instalację i pierwsze uruchomienie urządzenia.

Po otrzymaniu zgłoszenia serwisowego, instalator zobowiązany jest zidentyfikować przyczynę nienależytego funkcjonowania urządzenia oraz zakres i termin niezbędnej naprawy. Następnie instalator przekaże nabywcy urządzenia informację o dostępności części zamiennych, przewidywanym czasie ich dostarczenia oraz uzgodni z użytkownikiem urządzenia termin ich instalacji.

Części zamienne i materiały eksploatacyjne, zamówione przez instalatora wysyłane są z magazynów AE w terminie maksymalnie pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia – pod warunkiem ich dostępności. Instalator zobowiązany jest uzgodnić termin usunięcia awarii z wykorzystaniem takich części niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia ich dostępności i przewidywanego terminu ich dostarczenia do instalatora.

W przypadku zgłoszeń serwisowych, których obsługa może wymagać zamówienia dodatkowych części zamiennych od producenta, przewidywany czas usunięcia awarii uzależniony jest od możliwości produkcyjnych i terminów dostaw producenta i w okolicznościach konkretnego przypadku może przekroczyć nawet okres dwóch miesięcy. Pomimo, iż takie awarie mogą występować niezwykle rzadko, a stan magazynowy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych jest utrzymywany na stałym poziomie, proporcjonalnym do ilości sprzedawanych urządzeń, nie można z góry wykluczyć powstania potrzeby zamówienia części zamiennej od producenta w celu wykonania zgłoszenia serwisowego.

 

Pobierz formularz serwisowy

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ODESŁANIA WYMIENIONYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH W TERMINIE 1 TYGODNIA OD DNIA REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. PRZEKROCZENIE W/W. TERMINU BĘDZIE STANOWIŁO PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA FAKTURY NA WYMIENIONE CZĘŚCI.

Maksymalny rozmiar pliku: 20MB, dopuszczalne typy: .jpeg, .png, .gif, .zip
* Reklamowane urządzenia
0
1
2
* Zgłaszający
//

* Specyfikacja instalacji

//  •  
  •  

  •  
  •